Job Description

 • การสร้างการออกแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางโดยเข้าใจความต้องการทางธุรกิจและความคิดเห็นของผู้ใช้
 • การสร้าง Flows ผู้ใช้ , Wireframes , Prototypes และ Mockups
 • ออกแบบการใช้งาน ออกแบบระบบ ออกแบบรูปแบบ และออกแบบให้น่าสนใจ น่าดึงดูด
 • การออกแบบองค์ประกอบ UI เช่น การควบคุมอินพุต ส่วนประกอบการนำทาง และส่วนประกอบข้อมูล
 • การสร้างการออกแบบกราฟิกที่เป็นต้นฉบับ (เช่น รูปภาพ ภาพร่าง และตาราง)
 • การระบุและแก้ไขปัญหา UX (เช่น การตอบสนองผู้ใช้งาน)
 • ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพกับผลิตภัณฑ์ วิศวกรรม และทีมผู้บริหาร
 • รวมความคิดเห็นของลูกค้า เมตริกการใช้งาน และการค้นพบความสามารถในการใช้งานเข้ากับการออกแบบเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้

Job Qualification

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา IT, Digital Design หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 - 4 ปี ในตำแหน่ง UI/UX Designer รวมถึงทักษะโครงการที่เกี่ยวข้อง
 • ความรู้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • เชี่ยวชาญในเครื่องมือ UX/UI เช่น Adobe XD, Figma, Sketch
 • มีประสบการณ์ด้าน Responsive Web Design (จะพิจารณาเป็นพิเศษ!)
 • ทักษะพื้นฐาน HTML5, CSS3 และ JavaScript (จะพิจารณาเป็นพิเศษ!)
 • มีความคิดสร้างสรรค์ เชิงรุก มีแรงจูงใจในตนเอง มีความคิดริเริ่มและมีทัศนคติที่ดี เรียนรู้ได้เร็ว
 • ความสามารถในการทำงานภายใต้ความกดดันและข้อจำกัดด้านเวลา

CONTACT US

APPLY NOW