Job Description

 • วางแผนการขายและดูแลทีมขายให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • ให้ความร่วมมือสนับสนุนนโยบายทางการขายและการตลาดของบริษัทฯ โดยปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 • ควบคุมและกระตุ้นยอดขายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • วางแผนการหาลูกค้ารายใหม่ กำหนดแนวทางการดูแลทั้งลูกค้ารายเก่าและรายใหม่ ให้มีความสัมพันธภาพที่ดี
 • สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายโดยขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าให้มียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง
 • นำเสนอสินค้าและปิดการขายกับลูกค้าได้
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Job Qualification

 • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขา Information Technology, Computer Science, Computer Engineering หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถใช้งาน Office Applications เช่น Word, Excel, PowerPoint ได้อย่างดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

CONTACT US

APPLY NOW