ข่าวประชาสัมพันธ์
10 พฤศจิกายน 2565
alternative

เน็ตเบย์ ผนึกกำลัง สจล. ร่วมส่งเสริมวิชาการและพัฒนากระบวนการทำงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน

        10 พฤศจิกายน 2565 - บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน บริษัทเทคโนโลยีนวัตกรรม ผู้ให้บริการ Softwareas a Service (Saas) แบบครบวงจรที่มีมาอย่างยาวนานที่สุดในภูมิภาค นำโดยนางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการเป็นพันธมิตรกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยรศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ตัวแทนพร้อมทีมผู้บริหาร โดยมีนายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน), พลเอกวิสุทธิ์ นาเงิน ที่ปรึกษา บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) และทีมงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม และสนับสนุนในด้านวิชาการและการ พัฒนากระบวนการทำงานของ สจล. ผ่านโดรงการบริการวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน รวมไปถึงการพัฒนาทรัพยากร บุคคลอันเป็นรากฐานสำคัญของการทำงาน สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลที่เติบโตอย่างยั่งยืน

alternative

     โดยบทบาทสำคัญของ เน็ตเบย์ ภายใต้กรอบของการลงนามบันทึกข้อตกลงการเป็นพันธมิตรกันในครั้งนี้ คือการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณฑหารลาดกระบัง เป็น DigitalUniversity อย่างสมบูรณ์แบบ ให้การสนับสนุน ส่งเสริม ในเชิงวิชาการ วิจัย นวัดกรรม และพัฒนากระบวนการทำงานขององค์กร รวมถึงพัฒนาบุคลากรซึ่งไม่เพียงหมายถึงบุดลากรในภายในสถาบัน รวมไปถึงบุคคลที่กำลังจะเติบ โตเป็นบุคลากรของสังคมในอนาคต ให้มีความพร้อมในการทำงานควบคู่ไปกับนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นบุคลากรยุคใหม่ที่ก้าวทันทคโนโลยี โดย 3 ส่วนหลัก ๆ ที่เน็ตเบย์ให้ ความสำคัญ ร่วมส่งเสริมและสนับสนุน คือ

1) การจัดการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน การฝึกงาน และการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพในสายงานเทคโนโลยี
2) การสนับสนุนซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมดอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขั้นพื้นฐาน
3) การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมให้แก่บุคลากร ให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและสังคม

alternative

     ทั้งนี้ เน็ตเบย์มีมุ่งมั่นสร้างความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีและถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนานของบริษัท เพื่อก่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนในองค์กรและแวดวงการศึกษา ร่วมสร้างกระบวนการพัฒนาคนไทย เด็กไทย ให้ก้าวไปพร้อมกับการศึกษาที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นพื้นฐาน เสริมความแข็งแกร่งให้กับองค์กรการศึกษซึ่งเป็นแหล่งบ่มเพาะ ทรัพยากรบุคคล ที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจที่เป็นรากฐานของประเทศ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเน็ตเบย์ได้ทาง www.netbay.co.th

alternative

ข้อมูลการติดต่อสำหรับสื่อมวลชน:

จิรนันท์ โพธิพฤกษ์ (แป้ง) โทร. 089-635-7822 อีเมล: jiranan@888ideas.com