ข่าวประชาสัมพันธ์
2 เมษายน 2564
alternative
alternative
alternative

MOU ระหว่าง Netbay กับ National Defense Technology Institute เกี่ยวกับโดรนขนส่ง

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) จัดพิธีบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมบูรณาการเทคโนโลยีระบบอากาศยานไร้คนขับ สำหรับเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาการหุ่นยนต์ ระหว่าง สทป. กับ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ.ดร.ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. และ คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติลงนาม โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทป. ให้เกียรติร่วมเป็นพยานในพิธี

ซึ่งการบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมบูรณาการเทคโนโลยีระบบอากาศยานไร้คนขับ สำหรับเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาการหุ่นยนต์ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมบูรณาการเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ สำหรับเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาการหุ่นยนต์ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ จัดขึ้น ณ ห้องสยามปฐพีพิทักษ์ สทป.