ข่าวประชาสัมพันธ์
16 กรกฎาคม 2564
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดสรรวัคซีนเสริม "ชิโนฟาร์ม" จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้พนักงานฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดสรรวัคซีนเสริม "ชิโนฟาร์ม" จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ซึ่งเป็นวัคซีนที่เอกชนจ่ายให้ตัวเองผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาทุกข์รัฐบาลและดูแลพนักงานด้วย

บริษัทได้จัดสรรวัคซีนดังกล่าวให้กับพนักงานของบริษัท พนักงานเอาท์ซอร์ส และสมาชิกในครอบครัว โดยเริ่มฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มวันแรกเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ที่โรงพยาบาลเปาโลเกษตร