ข่าวประชาสัมพันธ์
21 ธันวาคม 2566
alternative

ช้อปดีมีคืน 2567

        รัฐบาลได้ออกมาตรการลดหย่อนภาษีครั้งใหม่ โครงการ Easy E-Receipt ซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษี  โดยจะต้องออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ “แบบอิเล็กทรอนิกส์” ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร  มูลค่าสูงสุดถึง 50,000 บาท สามารถนำ e-Tax หรือ e-Receipt มาลดหย่อน ได้เงินคืน 1 หมื่นบาท เทียบเท่าดิจิทัลวอลเลต คำนวณจากผู้ที่เสียภาษีในอัตราสูงสุดที่ 35% ได้เงินคืนภาษีสูงสุดถึง 17,500 บาท โดยเป็นสินค้าและบริการที่ซื้อในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2567

เงื่อนไขโครงการ Easy E-Receipt

1. ต้องซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่เข้าโครงการ e-Tax Invoice & e-Receipt
2. ต้องใช้เอกสารใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีโครงการ Easy E-Receipt ของกรมสรรพากร
3. ผู้มีเงินได้และมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ไม่รวมห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล)
4. ลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือบริการ จากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
6. ค่าสินค้าและบริการที่ลดหย่อนได้ สูงสุด 50,000 บาท

ยกเว้นสินค้าและบริการต่อไปนี้ ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่สามารถนำมาลดหย่อนกับโครงการได้

- หนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
- ค่าบริการหนังสือ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
- สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนโดยกรณีซื้อสินค้าหรือรับบริการดังกล่าว ต้องได้รับใบรับในรูปแบบใบรับอิเล็กทรอนิกส์ 
- หรือ e-Receipt ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร

สินค้าและบริการที่ไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษี

- ค่าซื้อสุรา เบียร์ และไวน์ 
- ค่าซื้อยาสูบ 
- ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ 
- ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ 
- ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
- ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และค่าบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาวซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2567 หรือสิ้นสุดหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 แม้ว่าจะจ่ายค่าบริการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ก็ตาม 
- ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย 
- ค่าบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการ และผู้รับบริการสามารถใช้บริการดังกล่าวนอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนด เช่น ค่าเบี้ยประกันชีวิต ค่าสมาชิกฟิตเนส เป็นต้น

* เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด

ระบบ E-Tax Invoice ของ Netbay สามารถช่วยผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ Easy E-Receipt ของกรมสรรพากร ได้ทันที


 • เมื่อสมัครใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. – 15 ก.พ 2567
 • รับสิทธิใช้ E-Tax ฟรี 1 เดือน (สูงสุด 10,000 ใบเสร็จ)
 • เงื่อนไขการสมัคร

  - สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครใช้ระบบ e-tax ภายในวันที่ 15 ม.ค. – 15 ก.พ 2567 โดยบริษัทฯจะพิจารณาเฉพาะลูกค้าที่มีการเซ็นใบเสนอราคาหรือออกใบสั่งซื้อภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ก่อน 12.00 น. เท่านั้น
  - อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีลูกค้าองค์กรมีความต้องการในการทำ customization สามารถสอบถามรายละเอียดได้จากพนักงานขายที่ดูแลท่าน
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกสัญญาขั้นต่ำ 12 เดือน ไม่ว่ากรณีใดๆ
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การกำหนดรูปแบบการนำส่งข้อมูลให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า