ข่าวประชาสัมพันธ์
21 มีนาคม 2563
alternative

Netbay ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการ Service Provider ​ นำส่งข้อมูล E-Tax Invoice & E-Receipt รายแรก ​​ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และกรมสรรพากร

กรมสรรพากรและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA ได้ประกาศให้ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผ่านการรับรองระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานฯ ว่าด้วยการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับผู้ให้บริการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ขมธอ.21-2562) ซึ่งมาตรฐานนี้ ครอบคลุมในเรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการ Service Provider ของกรมสรรพากรรวมถึง ความรับผิดชอบในการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลการนำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ

โดยเน็ตเบย์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ให้บริการ Service Provider ของกรมสรรพากรอย่างเป็นทางการ สามารถให้บริการเป็น ตัวแทนของผู้ประกอบการในการนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax Invoice & E-Rec eipt) ให้กับกรมสรรพากรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

alternative

Service Provider ที่เน็ตเบย์ให้บริการ เป็น 1 ใน 3 ช่องทางการนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร นอกเหนือจากช่องทาง Web Upload ที่ผู้ประกอบการต้องจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และอัปโหลดส่งกรมสรรพากรเอง หรือ Host-to-Host ที่ผู้ประกอบการต้องใช้งบประมาณ การลงทุนที่สูง แต่ช่องทาง Service Provider นั้น เน็ตเบย์รับหน้าที่นำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ E-Tax Invoice & E-Receipt ของกรมสรรพากรโดยตรง และมีกระบวนการตรวจสอบ ความครบถ้วนของข้อมูลก่อนนำส่ง พร้อมแจ้งผลการนำส่งทันทีเมื่อข้อมูลเข้าสู่ ระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบ E-Tax Invoice & E-Receipt จึงช่วยผู้ประกอบการลดระยะเวลาและต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการได้มากยิ่งขึ้น

alternative
alternative

ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการ Service Provider เน็ตเบย์จะเป็นผู้ช่วยให้ผู้ประกอบการในการจัดทำและนำส่งใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ที่มี โครงสร้างข้อมูลถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมทั้งให้ความมั่นใจกับ ผู้ประกอบการว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการนำส่งถึงกรมสรรพากรอย่างถูกต้องและปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจอยากเริ่มใช้ E-Tax Invoice & E-Receipt ที่มีความถูกต้อง ปลอดภัย ให้บริการโดย Service Provider ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก กรมสรรพากรอย่างเป็นทางการ ได้รับรองมาตรฐาน ISO27001:2013 และเป็นผู้มีประสบการณ์ให้บริการด้าน Service Provider กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากว่า 15 ปี สามารถติดต่อขอรายละเอียดโดยคลิก ที่นี้