ข่าวประชาสัมพันธ์
4 เมษายน 2565
alternative

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมาตรฐานสากล CSA STAR ยกระดับเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ชั้นนำของโลก

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล CSA STAR หรือ Cloud Security Alliance (CSA) – Security, Trust & Assurance Registry (STAR) ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่เพิ่ม ประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยบน คลาวด์ กับผู้ให้บริการชั้นนำ ทั้งยังเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานอีกด้วย มีมาตรการป้องกันข้อมูล รั่วไหล และพร้อมใช้งานในระบบคลาวด์เสมอ

นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลทั้ง ISO 27001:2013 Information Security Management System (ISMS) และ ISO 27701:2019 Personal Information Security Management System (PIMS) ปี 2563 และ 2564