ข่าวประชาสัมพันธ์
17 กุมภาพันธ์ 2564
alternative
alternative
alternative

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ยกระดับความมั่นใจอีกขั้น ด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019 Privacy Information Management รายแรกของประเทศไทย ที่ได้ผ่านการรับรองทั่วโลกโดย ANAB (ANSI-ASQ National Accreditation Board)

เมื่อวันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีรับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019 Privacy Information Management จากบริษัท BSI Group ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตราฐานสากลระดับ นานาชาติของอังกฤษ โดยร่วมกับ อาจารย์ปริญญา หอมเอนก จากบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด (ACIS) อีกด้วย

เพื่อสร้างความมั่นใจอีกระดับให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการว่า ข้อมูลได้รับการรักษาความปลอดภัยภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยผ่านการรับรองมาตรฐานสากลระดับโลก ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง