CSR
7 ธันวาคม 2020
alternative
alternative

บริจาคหุ่นยนต์ HAPYbot ให้กับทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวังขอนแก่น

คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) มอบหุ่นยนต์ HAPYbot ให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ รับมอบ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563