CSR
8 ธันวาคม 2020
alternative
alternative
alternative

บริจาคหนังสือ"ไอน์สไตน์ หลุมดำ และบิกแบง"ให้กับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ที่เห็นถึงความสำคัญของการจุดประกายความคิดในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ “ไอน์สไตน์ หลุมดำ และบิกแบง” เขียนโดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ นักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศไทย เพื่อมอบให้แก่ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

1. โรงเรียนในโครงการภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 147 แห่ง

2. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 109 แห่ง

​ วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้มีพิธีรับมอบหนังสือ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และผู้แทนบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด ณ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร