CSR
17 กันยายน 2020
alternative
alternative

บริจาคหุ่นยนต์ HAPYbot ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)(NETBAY) และ คุณกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)(NETBAY) มอบหุ่นยนต์ภายใต้แนวคิด "Better Faster Cheaper" ชื่อ HAPYbot ซึ่งถูกคิดค้นให้ทำหน้าที่ขนส่ง นำทาง เคลื่อนที่อิสระ เพื่อขนส่งยา วัคซีน และเวชภัณฑ์การแพทย์ อาหาร รวมถึงสิ่งของอื่นๆได้ ให้กับทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563