CSR
6 กรกฎาคม 2020
alternative

บริจาคหุ่นยนต์ HAPYbot ให้รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

คุณกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)(NETBAY) มอบหุ่นยนต์ภายใต้แนวคิด "Better Faster Cheaper" ชื่อ HAPYbot ซึ่งถูกคิดค้นให้ทำหน้าที่ขนส่ง นำทาง เคลื่อนที่อิสระ เพื่อขนส่งยา วัคซีน และเวชภัณฑ์การแพทย์ อาหาร รวมถึงสิ่งของอื่นๆได้ โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ผศ.ดร.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่